Piramidy

WŁASNA PIRAMIDA W ZASIĘGU PAŃSTWA MOŻLIWOŚCI


Piramida z drutu kwasoodpornego - przykład.

 

 

Badania nad wpływem piramid na procesy biologiczne i żywe organizmy dowodzą istnienia wielu pozytywnych zależności i wpływów. I co ciekawe, nawet dotyczy to przetwórstwa żywności, o czym można dowiedzieć się z badań Bonawentury Kochela. Nie jest jednak możliwe, aby każdy mógł zbudować sobie własną wielką, prawdziwą piramidę. Tym, co jest w zasięgu możliwości, jest kupno lub budowa własnej, pomniejszonej kopii odtwarzającej czy to zasadę złotego podziału, czy to proporcje konkretnej, istniejącej piramidy w odpowiedniej skali, czy to innych założeń. Kupno jest najprostsze, ale .. Z teorii rezonansów wynika, że nie istnieją jedne, uniwersalne częstotliwości zdolne harmonicznie współgrać z otoczeniem. Wydaje się więc zasadne i celowe, aby taka miniatura piramidy była tworzona jako dzieło o indywidualnych parametrach, odpowiadające prefePiramida z drutu kwasoodpornego - przykład.rencjom użytkownika. Jest nam z kolei wiadomym o licznych rzeszach osób, które chciałyby taki pomysł własnej piramidy zrealizować. Osoby te posiadają bardzo bogatą wiedzę opartą o analizy wielu źródeł, intuicyjnie wyczuwają też, jakie założenia konstrukcyjne w ich przypadku mogą być najlepsze.Jeśli szukają zatem Państwo możliwości zrealizowania swojego projektu piramidy, prosimy o przesłanie do nas drogą e-mailową jej szkicu, projektu lub opisu. Przedstawimy ofertę jej wykonania. Materiały, których używamy, to przede wszystkim stal nierdzewna, kwasoodporna w gatunku AISI 304 lub AISI 316.