Dozownik do miodu

DOZOWNIK OBJĘTOŚCIOWY SPdv-1200

jest uniwersalnym urządzeniem przeznaczonym do nnapełniania podstawianych ręcznie pod nalewak dowolnego rodzaju i wielkości opakowań (słoiki, butelki, wiaderka, tubki). Urządzenie wyposażone jest w głowicę dozującą dla zakresu dozowania 60-1200 cm3 [ml] oraz rozdzielacz suwakowy z grzybkiem przymocowanym na sztywno do suwaka (co zapewnia podsysanie produktu). Dozownik objętościowy działa jak pompa, czyli zasysa ustawioną dozę, a następnie tłoczy ją do podstawionego pod nalewak opakowania.
Zasysanie dozy może odbywać się bezpośrednio ze zbiornika lub beczki postawionej obok maszyny (zasysa dozowany płyn z poziomu posadzki, o ile nie jest on bardzo lepki). Jeżeli produkt charakteryzuje się dużą lepkością, powinien być zasysany z jak najmniejszego dystansu, najlepiej z wysokości zapewniającej grawitacyjny napływ (np. ze zbiornika zainstalowanego przy głowicy, przy czym zbiornik może być podgrzewany lub nie).
Płyn nalewany jest do opakowania za pomocą wymiennej wylewki, którą można dowolnie dobierać w zależności od rodzaju produktu i opakowania. Przy zastosowaniu rozdzielacza suwakowego, po zakończeniu nalewania płyn jest lekko podsysany, co zapobiega powstawaniu wiszących kropel na końcu wylewki. Zmiana dozy uzyskiwana jest za pomocą pokrętła regulacyjnego z licznikiem obrotów;
Napełnianie opakowania odbywa się w następujący sposób:
1. Podstawienie opakowania,
2. Naciśnięcie pedału sterującego i przytrzymanie go tak długo, aż zostanie nalana pełna doza do opakowania,
3. Puszczenie pedału i pozostawienie go w tym stanie tak długo, aż zostanie zassany płyn do cylindra.
Zasilanie urządzenia: pneumatyczne (sprężone powietrze), wymagane jest posiadanie sprężarki.

  • ciśnienie Pn = 4 - 6 bar,
  • wydajność Vn = 120 l/min

Orientacyjne wymiary dozownika (zależą od formy wykonania):

  • głębokość     - 430 mm – jednogłowicowy, 900 mm – dwugłowicowy
  • szerokość - 600 mm,
  • wysokość  - 1500 mm,

OPCJONALNIE wykonujemy dozownik z napędem i sterowaniem elektropneumatycznym (jako SPdv-1200e). W tej wersji możliwa jest dodatkowo stała powtarzalna praca urządzenia wymuszana w sposób automatyczny. Pozwala to na późniejszą adaptację do pracy automatycznej przy przenośniku opakowań lub stole obrotowym.

STELAŻ DOZOWNIKA
Dozownik SPdv-1200 wykonany jest w formie samodzielnego, wolnostojącego stanowiska pracy na bazie stelaża z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych. Posiada on blat roboczy z możliwością regulacji wysokości (za pomocą zacisków), możliwe jest także wygodne (za pomocą pokrętła) podnoszenia i opuszczanie całego zespołu dozującego. Stelaż posiada ponadto nierdzewne stopy regulacyjne służące do poziomowania urządzenia.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE
Dozownik może być wykonany z różnego rodzajami zbiorników na dozowany produkt. Mogą to to być nieduże stożkowe leje o pojemności 15-30 dm3 lub większe zbiorniki, także w formie mieszalników z grzanym płaszczem i mieszadłem. Warto rozważyć zastosowanie takich zbiorników buforowych przy dozowaniu produktów bardzo lepkich, gęstych, których zassanie z oddalonych zbiorników może być utrudnione. Wykonujemy też z materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych urządzenia towarzyszące w postaci stołów technologicznych, stelaży, podestów, stołów obrotowych, przenośników, zakręcarek wieczek T-O, aplikatorów etykiet, etykietarek, pakowarek w folię termokurczliwą, rurociągów, złącz czy kompletnych zestawów bądź linii.

Urządzenie może być dostarczone do miejsca użytkowania naszym transportem, tam uruchomione i przekazane do bieżącej eksploatacji wraz z przeszkoleniem obsługi. Koszt takiej usługi obejmuje dojazd rozliczany wg stawki 1,00 zł za 1 km + ryczałtowa stawka dniówki technika w wysokości 350,00 zł (w cenach netto, dla limitu do 10 rbh). Urządzenie możemy także wysłać korzystając z usług firmy spedycyjnej (np. PEKAES). Koszt wynika z taryfikatora tej firmy i orientacyjnie mieści się w przedziale 200-300 zł netto. Ceny dozowników zależą od wyposażenia. Zaczynają się od 14.500 zł netto + VAT 23 %. (2021).